ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΝ Α.Ε.

 

(1) Διοργάνωση: Η ΑΚΡΟΝ Α.Ε. (εφεξής «Διοργανωτής») με έδρα τα Χανιά Κρήτης διοργανώνει διαγωνισμό, μέσω της ιστοσελίδας https://akron-sa.gr (στο εξής ο «Διαγωνισμός»).

(2) Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι του Νομού Χανίων που έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας Facebook και διατηρούν λογαριασμό στο Facebook. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΑΚΡΟΝ Α.Ε. καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού.

(3) Ο Διαγωνισμός – Τρόπος συμμετοχής: Προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό oι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει αφού συνδεθούν στο λογαριασμό τους να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο Facebook:  https://www.facebook.com/akron.sa και να κάνουν Like και Share το post του διαγωνισμού. Επίσης θα πρέπει να κάνουν Like στις 3 σελίδες στο Facebook που αναγράφονται στο διαγωνισμό.

Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

(4) Δώρο:

  • 4 ημέρες, 3 νύχτες με πρωινό στο ξενοδοχείο Relax
  • 3 δείπνα στο εστιατόριο Galaxy
  • Ημερήσια εκδρομή στο Λαφονήσι των πειρατών

(5) Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Ο νικητής θα ανακηρυχθεί μετά από κλήρωση στο κατάστημα του Διοργανωτή, στην οδό Κων. Καραμανλή 116, Καλυκάς Χανίων, μεταξύ όσων συμμετείχαν στο Διαγωνισμό από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

(6) Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων: Ο νικητής θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο νικητής συμφωνεί ότι θα δημοσιευτεί επίσημα στη σελίδα: https://www.facebook.com/akron.sa, το όνομα και το επίθετό του.

(7) Ευθύνη: Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου του. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

(8) Προσωπικά Δεδομένα – ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης: Στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού που αποσκοπεί στην υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας του Διοργανωτή δηλώνει ότι τηρεί αρχείο και πρόκειται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως ισχύει. Για τους ανωτέρω σκοπούς ο διαγωνιζόμενος συγκατατίθεται ρητά στην παραχώρηση, διαβίβαση και επεξεργασία των ως άνω προσωπικών στοιχείων του σε τρίτους που θα προβούν στην ενημέρωσή του για λογαριασμό του Διοργανωτή. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες μέσω της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων, αποδέχονται ρητά και παρέχουν επίσης τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους από τον Διοργανωτή καθώς και για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω e-mail από τον Διοργανωτή στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία έχουν υποβάλει κατά τη δήλωση συμμετοχής τους. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να δηλώσουν οποιαδήποτε στιγμή εγγράφως ότι δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@akron-sa.gr, με την οποία θα δηλώνουν «Επιθυμώ τη διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων από οποιοδήποτε αρχείο που τηρείται καθώς και οποιοδήποτε αρχείο οποιουδήποτε τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό σας».

(9) Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

(10) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Χανίων.

(11) Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

(12) Ημερομηνία  λήξης διαγωνισμού:  20 Αυγούστου 2020 (Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα)

 

 

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο akronsa.gr. Σε αυτά περιλαμβάνονται cookies απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες του δικτυακού μας τόπου. Συμφωνώντας με την χρήση cookies αποδέχεστε την πολιτική χρήσης των δεδομένων σας.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Contrast